kiti su Lietuvos Respublikos Vyriausybės skolinimusi valstybės vardu susiję dokumentai

kiti su Lietuvos Respublikos Vyriausybės skolinimusi valstybės vardu susiję dokumentai
kiti su Lietuvos Respublikos Vyriausybės skolinimusi valstybės vardu susiję dokumentai statusas Aprobuotas sritis vertybinių popierių apyvarta apibrėžtis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir finansinių paslaugų ar kitų su Lietuvos Respublikos Vyriausybės skolinimusi valstybės vardu susijusių paslaugų teikėjo sudarytos sutartys dėl išvestinių finansinių priemonių ir kitų Lietuvos Respublikos Vyriausybės skolinimosi valstybės vardu priemonių, taip pat įsipareigojimų, prisiimtų Lietuvos Respublikos Vyriausybei skolinantis valstybės vardu, valdymo priemonių taikymo, sutartys, susitarimai, patvirtinamieji laiškai ir kiti dokumentai, kurių reikia įsipareigojimų, prisiimtų Lietuvos Respublikos Vyriausybei skolinantis valstybės vardu, vykdymui užtikrinti (pavyzdžiui, fiskalinio agento sutartis, mokėjimų agento sutartis, proceso agento paslaugų teikimo sutartis, teisinių paslaugų teikimo sutartis ir panašiai). atitikmenys: angl. other documents related to Lithuanian Government borrowing on behalf of the State šaltinis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 1360 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1329 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių išleidimo ir apyvartos vidaus rinkoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. lapkričio 20 d. nutarimo Nr. 1377 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių išleidimo užsienio rinkose, paskolų valstybės vardu ėmimo ir kitų įsipareigojamųjų skolos dokumentų pasirašymo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ (Žin., 2012, Nr. 133-6776)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Lietuvos Respublikos komercinių europopierių programa — statusas Aprobuotas sritis vertybinių popierių apyvarta apibrėžtis Prie kitų su Lietuvos Respublikos Vyriausybės skolinimusi valstybės vardu susijusių dokumentų priskiriamas finansų ministro tvirtinamas dokumentas, kuriame nustatomos bendrosios… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • other documents related to Lithuanian Government borrowing on behalf of the State — kiti su Lietuvos Respublikos Vyriausybės skolinimusi valstybės vardu susiję dokumentai statusas Aprobuotas sritis vertybinių popierių apyvarta apibrėžtis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir finansinių paslaugų ar kitų su Lietuvos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Euro-commercial paper programme of the Republic of Lithuania — Lietuvos Respublikos komercinių europopierių programa statusas Aprobuotas sritis vertybinių popierių apyvarta apibrėžtis Prie kitų su Lietuvos Respublikos Vyriausybės skolinimusi valstybės vardu susijusių dokumentų priskiriamas finansų ministro… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”